Prim

(Premium) 1-İşteki performans veya herhangi bir nedenle işveren tarafın­dan çalışanlara yapılan ödemedir. 2- Si­gortalının sigorta kuruluşuna düzenli olarak ödediği tutardır. 3- Menkul veya gayrimenkullerin nominal değeri ile piyasa değeri arasındaki pozitif farktır. 4- Vadeli işlemler piyasasında ürün, ta­şınır değer, döviz gibi gelecekteki fiyatı­nın yükselmesi durumunu da ifade eder