Program Bütçe

(Program budgeting) Program bütçe uygulamasında önce kamunun görev­leri işlevlerine göre sınıflandırılır. Daha sonra programlar, alt program­lar, ödenek türleri, faaliyet ve harcama kalemleri olarak ayrıntılar belirlenir. Türkiye’de 1973 yılında program bütçe uygulaması denenmiştir. 2003’ten son­ra performans esaslı bütçeleme uygu­lamasına geçilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkan­lığı 2020 yılında tekrar program bütçe uygulamasına geçmeyi planlamaktadır.

Bunun için araştırma birimleri 70 prog­ram ve 250 alt program belirlemişlerdir. Program bütçe uygulaması ile kaynak­ların hangi alanlara harcandığı daha net olarak görülebilecektir. Kurumlar yapacakları harcamaların gerekçelerini göstermek zorunda olduğu için böylece kaynakların daha verimli kullanılması sağlanabilecektir.