Program Kredisi

(Programme credit) Ülkelerin bir ulus­lararası ekonomik kuruluştan veya diğer bir ülkeden aldığı ve kullanımı belirli bir projenin finansmanı ile sı­nırlandırılmamış olan kredidir. Proje kredilerinden farklı olarak bu krediler ödemeler dengesi açıklarının kapatıl­masında ve kalkınmanın finansmanın­da kullanılmaktadır.