Proje Kredileri

(Project credits) Proje değerlendirmesi sonucunda kabul edilen yatırım pro­jelerinin finansmanında kullanılmak üzere hükümetlerin, gerçek veya tüzel
kişilerin, uluslararası bir finansman kuruluşundan veya bir başka hükümet­ten iki veya çok yanlı anlaşmalarla sağ­ladıkları kredilerdir.