Prototip Üretim

(Prototype production) Yeni gelişti­rilen bir ürünün özelliklerini, perfor­mansını ve fabrikada üretilme koşul­larını denemek için yapılan üretimdir. Model üretimi ölçekli olabilirken, pro­totip üretimi gerçek malzemeler ile ger­çek boyutta yapılmaktadır.