Radyasyon Tehlikesi

(Radiation hazard) Radyoaktif madde­lerin yaydıkları parçacıkların ve ışınla­rın yol açtığı tehlikedir.