Rant Benzeri

(Quasi-rent) Kısa dönemde toprak dı­şındaki üretim faktörlerinin veya mal­ların arzlarının artırılamaması nede­niyle ortaya çıkan kazanç fazlasıdır.