Rant Kaydına Politikalar

(Rent shifting policies) Rekabetçi pi­yasalarla karşılaştırıldığında çok daha fazla kâr elde edilmesi nedeniyle, oligo­pol piyasasında yerli firmaya hükümet tarafından verilen teşviklerin yabancı firmanın piyasaya girmesini engelle­yerek söz konusu yerli firmanın verilen teşviklerin ötesinde kazanç sağlaması­na yol açan politikadır.