Rantabilite

(Earning power) Bir işletmede belirli bir sürede kullanılan sermaye ile yine bu süre içerisinde elde edilen safi kâr arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Elde edilen kârın işletmede kullanılan sermayeye oranlanması ile hesaplanır. Bu terim Türkiye’de 1940 ile 1980 ara­sında yaygın olarak kullanılmıştır.