Rassal Yürüyüş Teorisi

(Random walk theory) Etkin bir piya­sada hisse senetleri fiyatlarındaki de­ğişmenin birbirinden bağımsız ve aynı dağılıma sahip olduğu varsayımından hareketle hisse senetleri fiyatlarının geçmiş hareket veya eğilimlerinin ge­lecekteki fiyat öngörülerinde kullanı­lamayacağını ileri süren teoridir. Teori Paul H. Cootner’ın 1964’te yayınladığı The Random Character of Stock Market Prices adlı kitapta açıklanmıştır. Teori­ye göre geçmişteki fiyatlar gelecekteki fiyat düzeyleri için güvenilir bir göster­ge niteliğini taşımamaktadır.