Rasyonellik

(Rationality) Bir verimlilik kriteri ola­rak kullanılan rasyonellik, eldeki üre­tim faktörleri ve teknikleri ile mümkün olan en yüksek toplam üretimin yapıl­masını ifade eder. Bu kavram en az ma­liyet bileşiminin gerçekleştirilmesini de kapsar.