Rayiç Değer

(Current value) Bir malın belli bir za­man ve yerde alım satımına esas alınan değeridir.