Reagan'ın Ekonomi Politikası

(Reaganomics) 1980 yılında ABD Baş­kanı seçilen Ronald Reagan’ın başlıca unsurları federal harcamaları azaltma, vergi oranları indirimi ve arz yanlı eko­nomi anlayışı olan ekonomi politikaları bütününe verilen addır.