Reasürans

(Reinsurance) Sigorta şirketinin sigor­taladığı risklerin bir bölümünü veya tamamını diğer bir sigorta şirketine sa­tarak şirketini sigortalamasıdır. Reasü­rans sigortacılığın başlamasından kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştır.