Referans Grup

(Reference group) Bir kişinin kendi inançlarını, duygularını ve davranışla­rını karşılaştırma amacıyla esas aldığı bir veya daha fazla sayıda insanı tanım­layan bir terimdir.