Reflasyon

(Reflation) Reflasyon terimi, deflas­yon ortamında bulunan veya deflasyo­na kaymakta olan ekonominin tekrar dengeye getirilmesi sürecini ifade eder. Reflasyonist politikanın amacı deflasyonist talep açığının giderilmesidir. Toplam talebi artırarak ekonominin yeniden dengeye getirilmesi için geniş­letici para ve genişletici maliye politi­kaları kullanılır.