Rehin

(Pledge, pawn) Borcun ödenmemesi durumunda alacaklı tarafından el ko­nulmak üzere sözleşmenin yapıldığı anda alacaklıya borçlu tarafından gü­vence olarak gösterilen taşınır veya ta­şınmaz değerdir.