Reji İdaresi

Osmanlı İmparatorluğu’nda, dış borç­lara karşılık olarak tütün ekimini ve tütün işlenmesini düzenlemek üzere, alacaklıların bulunduğu ülkelerin yö­netimleri tarafından kurdurulan bir idaredir. Osmanlı döneminde 1861’den itibaren devlet tekeline alınan tütün ti­careti, borçların ödenmesi için 1883’te kurulan Reji’ye devredilmişti. Reji’nin Fransızca adı, Regie Co-interesse de Tabac de l’Empire Ottoman idi. Reji İstanbul ve İzmir’de tütün işleme fabri­kaları açmıştı. Reji’nin tütüne dünya fi­yatlarından daha düşük bir fiyat verme­si nedeniyle kaçakçılık yaygınlaşmıştı. Reji’nin silahlı kolcuları ile kaçakçılar arasındaki çatışmalarda her iki taraf­tan yüzlerce kişinin öldüğü tahmin edilmektedir.