Rekabet Politikası

(Competition policy) Birleşme, ele ge­çirme, gizli anlaşma ve ortak girişim gibi firmalar arasındaki rekabeti boza­cak, engelleyecek veya kısıtlayacak her türlü etkinliği önlemeye yönelik her türlü düzenleme ve kurallar bütünüdür.