Reklam Ajansı

(Advertising agency) Bir işletmeyi veya işletmenin ürünlerinin tanıtımı ve yöneldiği pazarda tutundurulması için önce ana satış fikrini oluşturan, daha sonra reklam kampanyasının tasarımı­nı planlamasını ve üretimini yapan kuruluştur. Ajans yönetimi, mecra seçimi yapıldıktan ve reklamlar tüketicilere sunulduktan sonra sonuçları değerlen­dirir. Ajanslarda strateji bölümü ürü­nün tüketiciler için ifade ettiği değeri ve hedef kitlenin niteliklerini dikkat alarak reklamların ana temasını belir­ler. Reklamı üreten kreatif (yaratıcı) bölüm bir sanat yönetmeninin yönlen­dirdiği metin yazarlarından, grafiker­lerden, kameraman, ses ve ışık uzman­larından oluşur.

Müşteri ilişkileri bölümünde müşte­ri temsilcileri ajans ile reklamveren arasında etkili ve iki yönlü iletişimini sağlamakla görevlidir. İlk reklam ajansı 1786’da İngiltere’de Willam Taylor ta­rafından kurulmuş, Türkiye’de ise reklamcılık geçen yüzyılın 20’li yıllarından sonra gelişmiştir.