Reklam Bütçesi

(Advertising budget) Bir işletme belirli bir yıl veya dönem için reklam bütçesi­nin büyüklüğünü o yıl için konan üretim ve satış hedeflerini esas alarak belirler. Reklam bütçesi tutarı daha yüksek olan pazarlama bütçesinin bir bölümüdür. Şirketin geliştireceği yeni ürün sayısı ve şirketin mali durumu da bu belirle­mede hesaba katılır. Reklam bütçesi­nin tutarı işletmenin içinde bulunduğu sektörün rekabet ortamına ve şirket ürünlerinin pazar paylarına göre deği­şiklik gösterebilir. 

Ekonomik konjonktür ve enflasyon beklentileri ise bütçenin genel çerçe­vesini çizer. Bütçe hazırlanırken AD- BUDG (advertising budgeting decision model) ve benzeri analitik programlar kullanılabilir. Ekonominin durgunluk dönemlerinde bazı işletmelerin ilk azalttıkları harca­ma reklam harcamasıdır.