Reklam Stratejisi

(Advertising strategy) Reklamı yapıla­cak ürünün kimliğinin ve değerinin, he­def kitlenin veya kitlelerin gelir düze­yine, demografik niteliklerine ve hayat tarzına uygun olmasını reklam strateji­si sağlar. Strateji ile ilgili araştırmaların sonuçları reklamın temel iletisini oluş­turur ve konumlandırma çalışmaların­da da kullanılır.