Re'sen Vergi Tarhı

Vergi mükelleflerinin yaptığı bildirim­lerin incelenmesi veya yapılan bir ihbar üzerine gerçekleştirilen kovuşturmalar sonucunda saptanan matrah farkının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere dayanarak belirlenemediği durumda vergi idaresinin kendiliğinden gerçekleştirdiği matrah belirlemesi ve bunun üzerinden yapılan tarhiyattır.