Resmi Müzayede İşlemi

Mahkemelerin, icra dairelerinin ve di­ğer resmi dairelerin hisse senedi piya­sasında menkul kıymet satım işlemleri yaptırmaları için Borsa İstanbul’a yazılı olarak müracaat etmek zorunda olduk­ları işlemlere resmi müzayede işlemi denir. Resmi müzayede satışı için ya­pılacak yazılı başvuruda Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanı sıra, satışı talep edilen kıymetlerin MKK nezdinde hac­zinin yapıldığını teyit eden bilgi ve bel­gelerin yer alması esastır. Sadece hisse senedi piyasasında işlem gören menkul kıymetler için Borsa İstanbul’da resmi müzayede işlemi yapılabilir.