Ricardo Etkisi

(Ricardo effect) Kredi genişlemelerinin tüketim malları talebini artırarak tü­ketim malları sanayilerindeki fiyatları ve dolayısıyla da kârları yükseltirken reel ücretleri düşüreceğini, bu sürecin firmaları emek yoğun üretim tekniğine yönlendirerek yatırım malları üreten kesimin küçüleceğini ileri süren ve Ha­yek tarafından Ricardo’ya atfen isim­lendirilen etkidir.