Risk

(Risk) İktisadi karar birimlerinin ve­recekleri kararlar sonucunda ortaya çıkacak getiriyi olumsuz etkileyebile­cek olayların gerçekleşme olasılığıdır. Bireyler riskten kaçınan (risk averse) veya risk alan (risk taker) davranış biçi­mine sahip olabilirler.