Risk İştahı

(Risk appetite) Bu terim kurumların ve şirketlerin, hedeflerine ulaşmak için kat­lanabileceği, göze alabileceği ve kabulle­neceği risk düzeyleri için kullanılır. Finansal piyasalarda olumlu beklentilerin artmasıyla birlikte riskin göze alınması ve alım yapma isteği güçlenir. Siyasal, ekonomik ve finansal ortamdaki be­lirsizlik belirli bir düzeyi üstüne çıktı­ğında ise risk iştahı azalır. Risk iştahı, faaliyet gösterilen sektöre ve rakiplerin tutumlarına göre farklılık gösterebilir. ISO 31000-2009 Risk Yönetimi Standardı’nda risk tolenarsı ve risk iştahı konusu da işlenmiştir.