Risk Primi

(Risk premium) Riskli bir varlık veya kıymetin tamamen risksiz bir varlık veya kıymete göre yatırımcıya sağla­dığı fazladan getiriyi ifade etmektedir. Bir varlık veya kıymetin risk primi ta­mamen risksiz yatırım aracına göre elde edilen gelirin de göstergesi sayılabilmektedir.