Risk Sermayesi

(Venture capital) Bu yöntemde bir risk sermayesi şirketi, yeni iş alanlarına yatı­rım yapmış şirketlerin hisse senetlerinin bir bölümünü satın alarak, girişimcilere sermaye sağlamaktadır. Girişimciler ye­nilikçi yöntemleri uygulayıp pazardaki yerini sağlamlaştırınca hisse senetleri­nin değeri doğal olarak yükselmekte, bu değer artışı risk sermayesini sağlayan ana şirkete de kazanç sağlamaktadır.