Riskten Korunma

(Hedging) Yatırım riskine karşı ko­runmak amacıyla finansal pazarlarda­ki araçları etkin ve doğru bir biçimde kullanarak olası ters fiyat hareketlerine karşı yatırımcının yatırımını güvence­ye almasıdır. Yatırımcı, karşılaşılabi­lecek riskleri belirli bir değere düşür­mek amacıyla vadeli işlem sözleşmeleri yardımıyla uzun pozisyon alarak gele­cekte fiyatların yükseleceği beklentisi ile vadeli işlem sözleşmesi satın alabi­lir veya kısa pozisyon alarak gelecekte fiyatların düşeceği beklentisi ile vadeli işlem sözleşmesi satabilir.