Risturn

(Patronage dividend, kickback) Koope­ratiflerde dönem sonunda elde edilen kârın ortaklara dağıtımını ifade eden bir terimdir. Dağıtım, ortağın koopera­tifte yıl içinde yaptığı işlemlere göre ya­pılır. Bu dağıtım şekli kârların sermaye paylarına göre dağıtıldığı şirketlerden farklıdır.