Robotik

(Robotics) Robotların tasarımı, ger­çekleştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgi­lenen mühendislik dalı robotik olarak adlandırılır. Robotlar, özel hareketler ile parça, malzeme, takım ve özel araç­ları hareket ettirebilen çok fonksiyonlu ve yeniden programlanabilir araçlardır. Robotlar programlanabilir ve birden fazla fonksiyonu yerine getirebilir. Ka­rel Çapek’in bir oyununda geçen “robot” kelimesini Isaac Asimov yazdığı bilim-kurgu romanlarında kullanmıştır. Robotik bilimi, görüntü, dokunma ve sinyal işleme sistemlerinin yapay zekâ ile birleştirilmesini konu alır. Robotlar, elle yapılan işleri gerçekleştirmek için programlanan elektromekanik cihaz­lardır. Robot, otomatik denetim altında manipülasyon ya da hareket eylemleri­ni gerçekleştirmek üzere tasarlanmış, genellikle programlanabilen bir meka­nik cihaz olarak da tanımlanmaktadır. Robot sisteminin en önemli bölümü gerekli donanımı ve yazılımı da içeren üretim hücresidir. Bu hücre kollardan, güç kaynağından, denetim sistemle­rinden, son etkileyicilerden, robotun etkileşimde olduğu her malzemeden ve robotu işletmek ve gözlemlemek için kullanılan tüm haberleşme arayüzlerinden meydana gelir.

Önceden programlandığı gibi davranan robotlar 60’lı yıllardan beri fabrikalar­da kullanılmaktadır. Sanayi robotları üç kısımdan oluşur. Bunlar, manipüla­tör, güç kaynağı ve kontrol sistemidir. Bu makineler her tür kaynak, boyama, perçin ve benzeri işlerini yapabilmek­tedir. Sabit bir yerde duran ve hep aynı işlemi yapan robotlara daha sonra hare­ket becerisi de kazandırılmıştır. Fabri­kalarda zemin üzerindeki manyetik bir yol üzerinde hareket eden ve yük taşı­yan robotlar da devreye girmiştir. Otonom robotlar. (Autonomous robo­ts) Geliştirilen otonom robotlar zemin üzerinde herhangi bir sabit manyetik yola ihtiyaç duymadan hareket ede­bilmekte ve yük taşıyabilmektedir. Bu robotlar, önlerinde bir engel çıktığında engelin etrafından dolaşıp ilerleyebilmektedir. Sınai internet ile kullanıcıla­ra bağlı olan robotlar verilen talimatlara göre hareket edebilmektedir. Robotun yapması gereken bazı hareketleri, hare­ket denklemleri ile yazmak son derece zor olduğu için bazı hareketlerin insan­lar tarafından robotlara “öğretilmesi” gerekmektedir.