Rosetta Planı

(Rosetta Plan) Hükümet ve sosyal ta­rafların uzlaşması ile Belçika’da Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe giren ve temel amacı gençlerin iş bulmasını kolaylaş­tırmak olan bir plandır. Plan, belli sayı­nın üzerinde işçi çalıştıran işletmelere, çalıştırdıkları işçi sayısının yüzde 3’ü ile 6’sı arasında bir oranda belli bir yaş aralığındaki lise ve üzeri eğitim alan gençleri istihdam etme karşılığında teşvik verilmesini öngörmüştür.