Rybzcynski Teoremi

(Rybzcynski theorem) Bu teoremde iki üretim faktörünün olduğu bir ekonomi­de, teknoloji değişmezken faktörlerden birinin arzındaki beklenmedik bir ar­tışın sonuçları incelenmiştir. Bu artış, o faktörü yoğun olarak kullanan malın üretimini göreli olmaktan da öte mutlak anlamda yükseltir. Diğer faktörü yoğun olarak kullanan malın arzını ise mutlak anlamda azaltır. Sürecin sonunda faktör fiyatları oranı değişmeden kalır. Buna karşılık arzı artan faktörü yoğun ola­rak kullanan malın ihracat malı olması durumunda dış ticaret hadlerinin ülke aleyhine, ithalat malı olması durumun­da dış ticaret hadlerinin ülke lehine ge­lişeceğini ileri süren bu teorem Polonya doğumlu İngiliz ekonomisti Tadeusz Rybzcynski tarafından geliştirilmiştir.