Sabit Fırsat Maliyeti

(Constant opportunity cost) Bir mal­dan bir birim daha fazla üretilmesi için diğer maldan aynı oranda vazgeçildiği durumu tanımlar. Bu durumda marji­nal dönüşüm oranı mutlak değer olarak değişmez ve üretim olanakları eğrisi bir doğru şekline dönüşür.