Şablon

(Template) Tanımlanacak bir varlığın parçası veya tamamı ile karşılaştırılan bir başvuru örüntüsüdür. Şablonlar karakter tanıma, hedef bulma, konuş­ma tanıma ve benzeri işlemler için kul­lanılmaktadır.