Saf Dalgalanma

(Pure floating) Esnek kur sisteminde döviz kurunun tamamen piyasa güçle­ri tarafından belirlendiği ve para otori­tesinin müdahale etmediği kur siste­mini tanımlar.