Saldırgan Yazılım Geliştirme

(Scrum Software Development) Çevik yazılım geliştirme yöntemlerinden biri­dir. İngilizce scrum (saldırgan) kelime­si, rugby oyunundaki bir kümelenmeye benzetilerek kullanılmıştır. Kompleks yazılım süreçlerinin yönetilmesi için kullanılan bu yöntemde tekrarlar ve artırımlar ön plandadır. Analize daya­nan planlama ve düzenli geribildirimler hedefe ulaşmayı kolaylaştırır. Bu yönte­min, diğer yazılım geliştirme yöntem­lerine göre müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak esnek bir yapısı vardır. Uygulamada hem ekip üyeleri arasında, hem de ekipler arasın­da iletişim çok önemlidir. Çalışmalarda uygulanan üç ilke şeffaflık, denetleme ve uyarlamadır.