Sanal Gerçeklik

(Virtual Reality: VR) Bu terim, bireyle­re “orada olma duygusu” yaratan bilgi­sayar kaynaklı üç boyutlu ortamlar için kullanılmaktadır. Kullanıcılar gözlük ve kasklı ekran gibi çevre birimleri kulla­narak bu deneyimi yaşayabilmektedir.