Sanayileşme

(Industrialization) Bir ülkedeki eko­nomik faaliyetin ağırlığının sanayi sektörüne kayması ve milli gelir içinde sanayi sektörünün payının artmasıdır.