Satıcı

(Salesman) Tüketici ile doğrudan te­mas içinde olan satıcı, olası müşterile­ri ve onların ihtiyaçlarını araştırmakla işe başlar. Daha sonra firmanın satış politika ve prosedürlerine uygun ola­rak tüketiciye ürün ya da hizmeti sunar. Müşteriyi ikna etmek ve onun itiraz ve endişeleri ile baş etmek işin zor tarafla­rından biridir. Satıcının amacı müşteri­nin satın alma kararı vermesidir.