Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP)

(Purchasing power parity: PPP) Ulus­lararası karşılaştırmalarda dolar üze­rinden hesaplanan kişi başına milli gelir değerleri kullanılır. Ancak ülkeler arasında fiyat farklılıkları nedeniyle bu karşılaştırma gerçek durumu tam an­lamı ile yansıtamaz. Satın alma gücü paritesi (SAGP) fiyat farklılıklarını da dikkate aldığı için bu yöntemle yapı­lan karşılaştırmalar daha sağlıklı olur. SAGP hesaplanırken önce bir mal ve hizmet sepeti belirlenir. Sepetteki mal ve hizmetlere toplam tüketimdeki pay­ları dikkate alınarak ağırlık verilir. Ül­kelerin gelir ve fiyat değerleri kullanıla­rak ve sepet için harcanan para dikkate alınarak satın alma gücü paritesi hesap­lanır. Bu parite kullanılarak hesaplanan milli gelir ve kişi başına milli gelir değer­leri gerçeğe daha yakındır. Esasında bir ülke içinde de aynı tutarda bir paranın satın alabildiği mallar farklıdır. Belirli bir malın fiyatı, büyük kentler dışında çoğunlukla daha ucuzdur. Tarımsal üre­tim miktarı yüksek olan illerde göreli ucuzluk daha fazla göze çarpar. Ayrıca büyük kentler dışındaki esnaf ve tüccar, fiyatları tüketicilerin o yerdeki alım gü­cüne göre ayarlammak zorundadır.