Satın Alma Yöneticileri Endeksi

(Purchasing Managers Index: PMI) Firmaların satın alma yöneticilerinin üretim, siparişler, istihdam, tedarikçile­rin teslim süresi ve girdi stokunun geli­şimine dair sorulara verdikleri cevaplar­dan elde edilen bir yayılım endeksidir. Endeks, sanayi ve hizmetler sektörleri için hesaplanabilir. Bu endeks, açık­landığı tarihten sonraki iki-üç aylık dö­nem için tahmin yapmayı kolaylaştırır. Çünkü satın alma yöneticilerinin satın aldıkları ve sipariş verdikleri mallar sonraki iki-üç ay içinde üretim sürecin­de kullanılacaktır. Alımların ve sipariş­lerin artması üretimin de yükseleceğini düşündürür. Başlıca gelişmiş ve gelişen ülkelerde aynı yöntemlerle yürütülen ve aynı hafta içinde açıklanan PMI de­ğerleri dünya ekonomisinin gidişi ko­nusunda önemli ipuçları verebilir. En­deks, 50 dolayında değerler alır. 50’nin üstündeki değerler iyileşme, altındaki değerler durgunluk eğiliminin ağır bas­tığını gösterir. Bir önceki aya göre artan endeks iyileşme işareti verir. Bir önceki ayın endeks değerine göre referans ayda gerilemenin ortaya çıkması ekonomi yönetimleri tarafından bir erken uyarı sinyali olarak görülür.