Satış Analizi

(Sales analysis) Geçmiş dönemlerde­ki satışlarla ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi, geçmiş verilerle kar­şılaştırılması sürecini tanımlar. Bu süre­cin doğru yorumlanması gelecek için sa­tış politikası belirlenmesini kolaylaştırır.