Sayısal Fayda

(Cardinalutility) Sayısal fayda teorisi­ne göre mal ve hizmetlerin tüketimin­den elde edilip sayısal olarak ölçülebi­len faydadır.