Şeffaflık

(Transparency) Piyasanın durumu veya herhangi bir ekonomik olay, olgu, gelişme veya düzenleme hakkında herkesin tam bilgi sahibi olması du­rumudur. Şeffaflığın sağlanması için kamunun aydınlatılması çalışmalarına öncelik vermek gerekir. Bu kelimenin yerine “saydamlık” da kullanılmaktadır.