Şehir Ekonomisi

(Urban economics) 21. yüzyıla girilir­ken dünya şehirlerinde yaşayanların toplam dünya nüfusuna oranı yüzde 50’yi geçti. 2015’te dünya üzerindeki 380 şehir, dünyadaki toplam gelirin ya­rısının kaynaklandığı yer oldu. Bu geliş­meler şehir ekonomisine yönelen ilgiyi artırdı. Mikroekonominin bir dalı ola­rak şehir ekonomisinin başlıca araştır­ma konularını yerleşim planları, konut arzı ve şehir sistemleri, sanayi ve eko­nomik kuruluşların lokasyonu, ulaştır­ma, işgücü piyasası ile eğitim ve sağlık hizmetleri oluşturmaktadır.