Şekerbank

Şekerbank 12 Ekim 1953 tarihinde her türlü bankacılık faaliyetleri yapmak üzere Pancar Kooperatifleri Bankası adıyla Eskişehir’de kurulmuştur. Kuru­luş ve ilk faaliyet yıllarında çok sayıda pancar üreticisi, kooperatifleri aracılığı bankanın ortakları arasındaydı. Banka 1956 yılında genel müdürlüğünü Anka­ra’ya taşımış ve Şekerbank adını almış­tır. Şekerbank 1993 yılında özelleştiril­miş, 1997 yılında hisse senetlerinin bir bölümü halka arz edilmiştir. 2004’te ge­nel merkezini İstanbul’a taşımıştır. 252 şubesinde 3 bin 360 çalışanı bulunmak­tadır. Bankanın hissedarları arasında ilk sırada yüzde 35.44’lük oranla Şekerbank mensuplarının kurduğu emeklilik sandığı vardır. Hisse senetlerinin yüzde 34,19’u halka açktır. Samruk Kazyna adlı Kazakistan Devlet Varlık Fonu’nun hissesi ise yüzde 19.37 oranındadır.