Şelale Modeli

(Waterfall Model) Şelale Modeli’nde yazılım geliştirme süreci analiz, tasa­rım, kodlama, test uygulama ve enteg­rasyon aşamalarından oluşmaktadır. İnternet döneminden önce “şelale mo­deli” inşaat projelerinde kullanım alanı bulmaktaydı. İnşaat sırasında projede değişiklik yapma imkânı yok denecek kadar az olduğu gibi şelale modelinde aşamalar arasında geriye dönüş imkânı çok kısıtlı ve maliyetlidir. Geriye dönüş ihtiyacını ortadan kaldırmak için ana­liz ve tasarım aşamalarında çalışmalar kapsamlı ve ayrıntılara inerek yapılır. Her aşama sonunda bir belge hazırlanır.