Sibernetik

(Cybernetics) Bu terim, yöneten, gerek­li yönü veren, yol gösteren anlamlarını içinde barındıran Yunanca kybernetes (dümenci) kelimesinden gelmektedir. Bu konuda Norbert Wiener’in 1948 yılnda yayınladığı Cybernetics adlı çığır açıcı kitap dijital dönemin habercisi olmuştur.